Marca Gráfica (G)

Marca Gráfica

En Xunta de Goberno do 29/12/2020 aprobouse a nova imaxe corporativa do Concello baseada no escudo oficial e adaptada ás necesidades dos actuais medios e canles de comunicación que identificarán ao Concello de Dozón, así coma o correspondente Manual Básico de identidade visual onde se recollen os usos e aplicacións da marca gráfica.

O devandito Manual Gráfico pode descargarse aqui.