Corporación

Corporación

O Concello de Dozón conta con 9 membros na súa Corporación Municipal, a cal está composta por 7 Concelleiros do Partido Popular, 1 do Bloque Nacionalista Galego, e 1 de Unión de Cidadáns Indepentendes. Os resultados electorais do 28 de maio do 2023 deron lugar a que formase goberno a lista do Partido Popular, quedando a Corporación formada por:

Grupo Municipal Partido Popular:

Adolfo Campos Vázquez, Alcalde

Carlos Dafonte Diéguez, Primer Tenente Alcalde

José Manuel López Blanco, Segundo Tenente Alcalde

César Pérez Rodríguez

José Luis Pousa Bernárdez

Sonia Rodríguez Marañís

Gumersindo Doporto Guerra

Grupo Mixto:

Mónica Pousa Silva (UCIN)

Miguel Ángel Docasar Areán (BNG)